Kategorier
El

Så vet du att en elektriker i Stockholm är certifierad

Det är en dålig idé att dra om elen själv hemma i Stockholm och en lika dålig idé att anlita en elektriker som inte är auktoriserad. Håll dig informerad!

Ibland behöver man göra ett större elarbete hemma. Det kan till exempel vara installation av en laddstation för elbilar eller omdragning av gammal el i delar av huset. Vid renoveringar är det dessutom alltid lika bra att även se över elen. Men vad händer om du inte anlitar en certifierad elektriker?

Om du anlitar en elektriker som inte är certifierad, eller auktoriserad som det också heter, är risken ofta större att något går fel. Dessutom kan det vara så att din försäkring inte täcker eventuella fel som måste åtgärdas eller skador till följd av olyckor som uppstår på grund av felaktigt utfört arbete.

Kolla detta innan du anlitar en elektriker

Elektriker är ett reglerat yrke enligt svensk lag och det krävs särskild auktorisation för att bli godkänd. Det är Elsäkerhetsverket som utfärdar detta och de ställer krav på både utbildning och praktisk erfarenhet för att en elfirma ska få sitt certifikat. Så hur vet du om en firma är certifierad?

Det är faktiskt väldigt enkelt att ta reda på om en elfirma är auktoriserad. Innan du ska kontakta en elektriker i Stockholm bör du därför gå in på Elsäkerhetsverkets webbplats och söka i deras register över auktoriserade elfirmor. Om du hittar firman där är de certifierade. En enkel åtgärd för en gratisförsäkring!