Kategorier
Körkort

Trafikskola i Stockholm för säkra bilförare

Om du vill bli handledare för övningskörning med en körkortsaspirant är det obligatoriskt att gå en handledarutbildning hos en trafikskola i Stockholm. 

Trafiksäkerheten i vårt land har utvecklats dramatiskt. Ett stort och avgörande språng togs när högertrafik infördes för snart sextio år sedan. Det blev inte den katastrof på våra vägar som många hade befarat. Tvärtom kombinerades övergången med en massiv kampanj med information om trafiksäkerhet. 

Att trafiken har blivit säkrare har många orsaker. Vägarna har förbättrats med mitträcken och tydlig linjemålning. Farliga korsningar har byggts bort. Och fordonen har blivit allt säkrare med säkerhetsbälten och krockkuddar. De mest moderna bilarna har sofistikerade varningssystem och instrumentbrädan påminner om en “cockpit” i ett flygplan.

Förarutbildning vid trafikskola i Stockholm

Att vägar och fordon har blivit allt säkrare är naturligtvis bra. Men det viktigaste av allt är att våra fordonsförare är välutbildade och vet vad som gäller i trafiken. Att de flesta är klara över att alkohol och droger inte ska kombineras med bilkörning är närmast en självklarhet. Men trafikreglerna är många och bilförare måste följa dem i detalj.  

En trafikskola i Stockholm utbildar körkortsaspiranter enligt de kursplaner som utformats av Transportstyrelsen. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och eleven blir säker som bilförare såväl under träningen som efter uppkörningen. Utbildningen anpassas individuellt och kan ske med antingen automatlåda eller manuell växellåda.  

Trafikskola i Stockholm före uppkörning

Vilken tonåring längtar inte efter körkort? Inte så märkligt eftersom körkort ofta krävs för att få ett jobb efter att en utbildning är klar. Du har en son som nått den ålder där man får börja övningsköra. Du har gått en introduktionskurs för att bli privat handledare. Era lektioner börjar med att ni kör runt med din bil på en tom parkeringsplats. Allting går perfekt och din son kan hantera växelspak och koppling.

Problemen börjar när ni ska lämna parkeringsplatsen och köra ut på en allmän väg och gata. Vid ett trafikljus får sonen motorstopp och bakomvarande bilar börjar tuta. Att reglera gas och kopplingspedal är inte helt enkelt och speciellt inte om en privat körlärare visar tecken på att bli otålig och nervös. Då är det dags att låta en trafikskola ta hand om förarutbildningen före uppkörning.

Halkkörning med trafikskola i Stockholm

En trafikskola ger i första hand utbildning för att köra på torra vägar. Det går att få en intensivutbildning med varierande antal körlektioner. Och körläraren kan självklart lämna besked när det är dags för uppkörning. Utbildning lämnas också avseende två riskmoment. I den första lämnas information om riskbeteende i trafiken med alkohol, droger och trötthet. Och inte minst viktigt är det att lära en förare stå emot ett grupptryck från passagerare. 

Ett annat riskmoment är halka. Den som kört bil och fått sladd på sin bil glömmer det aldrig. Plötsligt lever bilen sitt eget liv och en sladd är inte alltid lätt att häva. Visst har bilar numera ABS-bromsar som gör att hjulen inte låser sig. Ändå kan bilen bli oregerlig. En trafikskola erbjuder lektioner på halkbana i Stockholm.